تأثیرگذاری جوامع قرآنی در تحولات سیاسی متأثراز تکامل فهم جامعه از قرآن است
53 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
مصاحبه کننده : خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

تأثیرگذاری جوامع قرآنی در تحولات سیاسی متأثر از تکامل فهم جامعه از قرآن است 

 

گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: آیات قرآن برای ایجاد بینش و بصیرت نازل شده و تأثیرگذاری جوامع قرآنی در تحولات سیاسی و بصیرت بخشی متأثر از تکامل فهم جامعه از قرآن است.

آیت الله محمدرضا مؤیدی قمی، مجتهد و مدرس فقه عالی حوزه علمیه در گفت وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با اشاره به این که اعضای جامعه قرآنی به عنوان خواص جامعه می توانند در بصیرت بخشی به اجتماع نقش ایفا کنند و این قشر در رابطه با تحولات اجتماعی وظیفه خطیری برعهده دارند، گفت: آیات قرآن اکثراً آیاتی برای بصیرت بخشی است و مخصوصاً در بعضی از آیات روی مسائل خاصی تأکید می کند و بعد می گوید عده ای هستند که متوجه نمی شوند و علم ندارند، اما راه را نشان می دهد و اصل قرآن نیز مسائل را تبیین می کند. این پژوهشگر علوم دینی با مؤثرخواندن نقش جامعه قرآنی در بصیرت بخشی به جامعه و همچنین تأثیرگذاری در تحولات سیاسی و اجتماعی نظام عنوان کرد: افرادی که فعالیت های پژوهش قرآنی انجام می دهند و به تفسیر و تأویل آیات قرآن می پردازند با برخورد به برخی آیات با بصیرت بیشتری توجه می کنند. وی در ادامه بیان کرد: خداوند گاهی به پیامبر گرامی اسلام(ص) هشدار می دهد که ناراحت نباش اگر دشمنان کنار تو هستند، ما برای انبیاء شیاطینی را از جن و انس قرار داده ایم که آنها ظواهر را روشن می کنند و به مردم القاء می کنند و نمی گذارند مردم به حقایق شریعتی که از جناب احدیت رسیده است، بصیرت پیدا کنند و مانع می شوند. این پژوهشگر قرآن با بیان این که عالم، عالم زور نیست و اگر خدا بخواهد همه خداپرست می شوند، افزود: دنیا محل آزادی است و بینش ها از طرف انبیاء القاء می شود، اما افرادی آگاه می شوند که مؤمن هستند و افرادی که معتقد نیستند به دنبال القائات نادرست می روند، بنابراین اصل خود قرآن برای بینش و بصیرت است. وی که از فعالان انقلاب اسلامی است در ادامه با اشاره به این که جامعه قرآنی تاکنون توانسته است به وظیفه خود عمل کند، گفت: افرادی که وظیفه شناس هستند دنبال وظیفه می روند و اسلام دین آیینی و سیاسی است و دین با سیاست عجین و ممزوج شده است، ولی دین اسلام به دنبال سیاستی که به معنای حقه بازی باشد، نیست و اسلام می خواهد سیاستی که از سوی پروردگار آمده است، ترویج پیدا کند. آیت الله محمدرضا مؤیدی قمی: دلیل این که افراد و برخی نهادها و مراکز دینی و قرآنی در زمینه بصیرت بخشی دینی پر رنگ تر یا کم رنگ تر ظاهر می شوند، این است که این قضیه مثل نور و از مقوله ذات تشکیک است و گاهی افرادی ذوق پیدا می کنند و فعالیت بیشتری دارند و گاهی کمتر و این کمتر و بیشتر در ارتباط با مقوله ذکر شده استاین مؤلف کتب دینی و قرآنی با مؤثر دانستن نقش هیئت های مذهبی و مداحان فارغ از نوع جهت گیری سیاسی در بصیرت بخشی به جامعه اسلامی اظهار کرد: دلیل این که افراد و برخی نهادها و مراکز دینی و قرآنی در زمینه بصیرت بخشی دینی پر رنگ تر یا کم رنگ تر ظاهر می شوند، این است که این قضیه مثل نور و از مقوله ذات تشکیک است و گاهی افرادی ذوق پیدا می کنند و فعالیت بیشتری دارند و گاهی کمتر و این کمتر و بیشتر در ارتباط با مقوله ذکر شده است، مگر اینکه افراد تشویق شوند و بزرگان مطالب را القاء کنند، همان طور که امام خمینی(ره) مطالب را به خطبا و روحانیت القاء می کردند. آیت الله مؤیدی قمی در رابطه با نقش جامعه قرآنی در مقابله با فتنه 88 به عنوان یکی از توطئه هایی که علیه اصل نظام برنامه ریزی شده بود و همچنین حماسه 9 دی، تصریح کرد: فتنه گاهی وجود دارد، اما روشن نیست، همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را روشن و مبرهن کرد و در این میان افرادی که دلشان صاف بود به دنبال قضیه آگاهانه حرکت کرده و تبعیت کردند و گاهی فتنه، یعنی شبهه و می گویند شبهه، چون شکل حق است، اما حق نیست و این را عده ای از خواص و آنها که دید روشن نسبت به آینده دارند، بهتر متوجه می شوند. وی در رابطه با این که جامعه قرآنی به عنوان مرجع فکری مردم چگونه می توانند در هدایت و بصیرت بخشی به جامعه نقش مؤثری ایفا کنند، افزود: تاکنون فعالیت جامعه قرآنی در زمینه بصیرت بخشی دینی کم رنگ نبوده است، اما هر کدام از مراکز قرآنی صعه کار خود را دنبال می کنند و آیات شریفه قرآن باید توسط مفسران تبیین شود، زیرا آیات قرآن هر چه بیشتر خوانده شود مطالب تازه تری فهمیده و کشف می شود. این عالم دینی در پایان خاطرنشان کرد: قرآن برای جمعیت و زمان مخصوصی نیامده و به همین دلیل هر فردی که از ناحیه ائمه(ع) نوری به قلبش تابیده باشد، می تواند مردم را هدایت کند و این وظیفه است و باید انجام شود، اما گاهی افراد را باید ترغیب کرد و این که بعضی بیشتر سعی دارند و بعضی کمتر به خصوصیات افراد بستگی دارد، اما همه در یک مسیر حرکت می کنند.