سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه عالی تخصصی تفسیر 
عضو شورای تفسیر 
 
 
تدریس 
تدریس 
فیضیه (مدرس ساحلی)ساعت7 
مدرس 
 
 
درس خارج فقه(کتاب نکاح) 
تدریس 
فیضیه (مدرس ساحلی)ساعت7:35 
مدرس 
 
ادامه دارد 
درس تفسیر قرآن کریم 
تدریس 
فیضیه (مدرس ساحلی)ساعت8:15 
مدرس 
 
 
درس شرح نهج البلاغه 
تدریس 
فیضیه (مدرس ساحلی)ساعت8:15روزهای دوشنبه 
مدرس 
 
 
شرح صحیفه سجادیه